Про нас

Хто ми?

Місія організації сприяти у сталому розвитку суспільства, покращувати  життя громади, підтримувати соціальнонезахищених громадян.

Мета діяльності підвищувати соціально-економічний розвиток Івано-Франківської області та зміцнювати добробутнаселення шляхом надання благодійної допомоги.

Наші цілісприяти законним інтересам набувачів благодійної допомоги у таких сферах як

 1. освіта;
 2. охорона здоров’я;
 3. екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 4. запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідації їх наслідків допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 5. опіка і піклування,законне представництво та правова допомога;
 6. соціальний захист, соціальне забезпечення,соціальні послуги і подолання бідності;
 7. культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 8. наука і наукові дослідження;
 9. спорт і фізична культура;
 10. права людини і громадянина та основоположні свободи;
 11. розвиток територіальних громад;
 12. розвиток міжнародної співпраці України;
 13. стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищенняконкурентоспроможності України;
 14. сприяння здійсненню держаних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшеннясоціально-економічного становища в Україні.

Основні види нашої діяльності це:

 1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступленнябенефіціарам майнових прав;
 2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 6. публічний збір благодійних пожертв;
 7. проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не забороненихзаконом;

Органи управління:

 • загальні збори засновників та членів організації
 • правління організації
 • виконавча дирекція

Контроль за діяльністю фонду здійснює наглядова рада.

Наші пріоритети:

 • Підтримка сталого розвитку територіальних громад області
 • Запобігання природним і техногенним катастрофам
 • Енергозбереження, енергоефективність, альтернативні джерела енергії
 • Охорона довкілля
 • Стимулювання економічного розвитку території, підприємницької діяльності, у сільській місцевості

Головні сфери діяльності:

 • Створення демонстраційної моделі впровадження енергозберігаючих технологій у комунальну теплоенергетику утрьох пілотних районах Івано-Франківської області
 • Підтримка будівництва  очисних споруд в м. Яремчі за технологією  природної очистки
 • Зменшення ризиків потрапляння висококонцентрованих розсолів з об’єктів Калуш-Голинського рудника (Івано-Франківська область) у підземні водні горизонти та річкову мережу України як факторів стримуванняпереростання місцевого екологічного лиха у загальнонаціональну катастрофу
 • Здорове покоління
 • Зелена економіка
 • Спорт для молоді